René De Ryck: Droommachines en Denkbeesten

Het genot van alle lezen wordt verdubbeld als men met iemand samenwoont en dezelfde boeken deelt.

— Katherine Mansfield

René De Ryck: Droommachines en Denkbeesten

Magisch IQ (20)

René De Ryck: Droommachines en DenkbeestenMeervoudige intelligentie dus, en toch merk je vandaag nog steeds te veel focus op die heilige koe van het onderwijs, nl. de gestandaardiseerde IQ-test. Uiteraard is het een taak van onderricht om verbaal-linguïstische en logisch-mathematische componenten uit te zoeken bij leerlingen. Maar voor mijn part gaat te veel aandacht naar pure cognitie, te weinig nog naar skills als nieuwsgierigheid, durf, creativiteit, optimisme, hoe je harder kan leren werken, hoe je tegenslag aanpakt, hoe je leert stilzitten en focussen. Onderwijs doet te weinig hieraan. Je bent niet enkel slim (= hoog IQ = goed) of dom (= slecht), einde discussie. Scholing kan, vind ik, die niet-cognitieve vaardigheden meer stimuleren en bijsturen. Op lange termijn is dat soort bekwaamheden belangrijker dan 9/10 voor een toetsje of een IQ-getalletje als je 12 bent. Oké, op dat soort skills heb je minder vat, moeilijker aan te leren ook dan 1 + 1 = 2 of “jij vindt” met –t. Op emoties en karakter trainen wordt wat neergekeken in onderwijsmiddens wegens niet exact empirisch meetbaar, moeilijk kwantificeerbaar. Te veel “zwakke” leerlingen (dikwijls uit kansarme milieus) haken daardoor af, zij geloven niet dat ze beter of anders kunnen, zij geloven niet dat je kan groeien. Spijtig, want ook die jonge mensen kan je mits een motiverende aanpak mee omhoog trekken en een gevoel van succes geven.

Een plastische dierenvolkswijsheid zegt dit: “Je kan van een muilezel geen koerspaard maken”. Ik weet dat niet zeker, wel weet ik dat de juiste familie, het juiste continent, stimulerende begeleiding, stom toeval, gezondheid en de looks evenveel helpen als een opgehemeld IQ van 130. Tenzij het allemaal meezit natuurlijk. Mensen met een krachtige motor én een mooi koetswerk, ze bestaan. Hoewel, ik ken er maar enkele. Wie zou jij zo wereldwijd kunnen nomineren, iemand die het ààllemààààl heeft? Obama? Noreena Hertz? Robbert Dijkgraaf? Ayaan Irsi Ali? Carly Fiorina? Of dichtbijhuis: Kris Peeters? Joëlle Milquet? Jan Leyers? Freek Braeckman? Paul Magnette? Freya VDB? Nééé toch! Jààwèèèl! Een heikel punt, even discutabel als IQ. Het slimste blijft vandaag steevast: probeer uit rijke ouders geboren te worden. Dat was 7000 jaren geleden al een waarheid als een koe.